Privacy Statement Casa Condado

Inleiding
Dit is de Privacy Statement van Casa Condado. In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we in ons contact met u verkrijgen.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Uw privacy is voor ons heel belangrijk. Wij doen ons uiterste best om uw gegevens te beschermen. Casa Condado kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Casa Condado, en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Casa Condado kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
  • NAW gegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
Gebruik persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens gebruiken wij enkel voor:
  • Toezenden bevestiging bestelling, factuur en overige informatie mbt de levering
  • Het leveren van de producten
  • Het toesturen van Nieuwsbrieven
De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor bovenstaand omschreven doeleinden is de bestelling en expliciete toestemming.
Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u Casa Condado toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor bovenstaand omschreven doeleinden. U heeft het recht om uw toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje ‘Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen en bezwaar maken’.

Bewaartermijn
Casa Condado bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Gegevens delen met anderen
Casa Condado verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen en bezwaar maken
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@casacondado.nl. Casa Condado zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.  Ook met bezwaren over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan en/of indien u geen informatie van ons wenst te ontvangen over onze dienstverlening, commerciële aanbiedingen, nieuwsbrief, andere promotieacties en overige activiteiten kunt u zich tot ons wenden via info@casacondado.nl. Als u de Nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kunt u dit bij de ontvangst ervan onderaan de Nieuwsbrief aangeven. Casa Condado wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Cookies en vergelijkbare technieken
Casa Condado gebruikt alleen functionele cookies met het doel de website optimaal te laten werken.

Beveiligen
Casa Condado neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Casa Condado, www.casacondado.nl, is gehost in Nederland en maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Casa Condado verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Casa Condado via info@casacondado.nl.

Wijzigingen
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekend gemaakt op deze pagina.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over dit Privacy Statement? Neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens:
Casa Condado
Lorentzstraat 16
6164 BH Geleen
Nederland
+31 (0)6 29 08 51 85 
info@casacondado.nl
KvK: 14097916